Визнання недійсним договору фінансового лізингу в частині лізингових платежів: практика Верховного Суду

Contact Us

Визнання недійсним договору фінансового лізингу в частині лізингових платежів: практика Верховного Суду

Відповідно до законодавства до складу лізингових платежів входять кошти, що частково покривають вартість предмета договору, винагорода лізингодавцю, відсотки, а також інші витрати. У справі № 917/2004/16 сторони не змогли дійти згоди щодо того, що ж вважати іншими витратами лізингодавця, безпосередньо пов’язаними з виконанням договору.

Позивач посилався на те, що в договорі є два пункти про оплату, чим вони дублюють один одного, що призводить до порушення його інтересів. Так, пункти 2.1 та 2.4 договору становлять вимогу сплатити лізингоодержувачем винагороду банку за отримане майно та за користуванням ним. Тобто, загальний розмір винагороди банку складається з двох окремих винагород, які розраховуються за відмінними одна від одної формулами.

Відповідач з такою позицією контрагента не згоден, оскільки останній добровільно підписав даний документ.

У своїй Постанові від 19.06.2018 року ВС став на сторону відповідача і зазначив, що відповідно до положень цивільного законодавства однією з його загальних засад є свобода договору. Сторони є вільним в укладанні правочину та у визначені його умов відповідно до вимог закону.

Тому на кожну зі сторін, яка підписала договір, покладається обов’язок узгодження всіх спірних питань, пов’язаних з його укладанням, до моменту підписання. Кожен має самостійно проаналізувати негативні наслідки угоди, та ніхто не позбавляється права не підписувати документ, якщо його положення суперечать інтересам сторони.

Відповідно до ст. 627 та ст. 628 ЦК України сторони самостійно та на добровільних засадах визначають умови договору. Тому запропоновані відповідачем умови позивач мав проаналізувати до його підписання.

Таким чином, контрагенти мають право включити до складу лізингового платежу і плату за користування предметом лізингу, яка буде складатися з двох окремих частин, обрахованих різними способами. Це є відображенням однієї з основних засад цивільного законодавства — свободи договору.

Поділитися цим повідомленням?

smm