Визнання договору факторингу недійсним

Contact Us

Визнання договору факторингу недійсним

За загальним правилом причиною визнання договору недійсним є недотримання в момент його виконання стороною (сторонами) вимог, встановлених законодавством України. Проте, при підписанні деяких угод можуть виникати додаткові питання. До таких відносять і факторинг.

Факторингові угоди часто стають об’єктом судових спорів. Вся справа в природі такого договору. Його відмінною рисою є особливий суб’єктний склад, а саме: фактор і клієнт.

При цьому необхідно зазначити, що в ролі фактора може виступати банк або інша фінансова установа, що має право надавати факторингові послуги. Для цього необхідно отримати спеціальну ліцензію.

Також фінансовий факторинг не може містити застереження щодо заборони відступлення права вимоги без згоди іншої сторони. При цьому договором обов’язково передбачається здійснення оплати клієнтом за отримані від фактора послуги.

Варто враховувати, що наступне відступлення права вимоги можливе лише в тому випадку, коли це прямо передбачено умовами договору і виключно шляхом підписання такого договору.

Жодна факторингова компанія, сайт якої має широкий спектр послуг, не може проігнорувати усі вищезазначені вимоги, інакше такий договір буде визнаний недійсним.

Поділитися цим повідомленням?

smm