Послуги

Contact Us

ТОВАРИСТВО 3  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МУСТАНГ ФІНАНС» надає наступні послуги:

Детальна інформація щодо наявних та можливих схем кредитування викладена в Правилах про порядок надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

* Ціна/тарифи на вказані фінансові послуги встановлюються за домовленістю з клієнтом.
Детальну інформацію про тарифи та послуги ви можете отримати зв’язавшись з нами за вказаним на сторінці “Контакти” контактними даними.

** Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками розраховується індивідуально, відповідно до чинного законодавства України та умов договору.

*** Будь-які спори, що виникають щодо надання фінансових послуг вирішуються в позасудовому порядку шляхом проведення переговорів. У випадку неможливості досудового вирішення спорів, такий спір підлягає вирішенню в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Правила надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МУСТАНГ ФІНАНС»

Правила про порядок надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МУСТАНГ ФІНАНС»

Правила надання послуг з фінансового лізингу ТОВАРИСТВА 3  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МУСТАНГ ФІНАНС»

Факторинг

Факторинг представляє собою комплекс фінансових послуг для компаній, що ведуть діяльність у сфері реалізації товарів і послуг.
Вдавшись до факторингу, компанія отримує можливість знизити кредитні ризики та задіяти всі свої активи.
Факторинг включає:
· фінансування;
· управління дебіторською заборгованістю, у т.ч. облік і контроль термінів платежів;
· збір дебіторської заборгованості;
· надання звітів про стан дебіторської заборгованості.
На відміну від традиційного кредитування у банківських установах, факторинг дає можливість представникам бізнесу збільшити обсяг продажів за рахунок покриття дефіциту оборотних коштів, підвищити прибуток та направити отримані кошти на розвиток бізнесу.

Факторинг як інструмент для бізнесу

Факторинг - це унікальний фінансовий інструмент, що дає можливість компаніям успішно вирішувати економічні, фінансові та маркетингові задачі.
Факторинг дозволяє збільшити оборотні кошти, убезпечити бізнес від втрат та упущеної вигоди, а також:
• отримати довгострокове беззаставне фінансування;
• поліпшити ліквідність балансу;
• зменшити кредитне навантаження;
• стабілізувати грошові надходження;
• зменшити дефіцит оборотних коштів;
• знизити вартість оборотних коштів;
• оптимізувати сплату ПДВ.
З точки зору продажів факторинг вирішує проблеми взаємозалежності при отриманні грошових коштів продавцем та оплати покупцем, знижує ризик при продажі на умовах відстрочення платежу або в кредит, дозволяє збільшити розмір складських запасів і розширити асортимент товарів. Завдяки факторингу компанія отримує можливість розвитку бізнесу, утримання позиції у своїй ніші, отримання додаткових конкурентних переваг, підвищення рівня довіри споживача.

Переваги факторингу

Факторинг – представляє собою комплекс фінансових, страхових та інформаційних послуг, спрямованих на підтримку компаній і, як наслідок, зростання обсягу продажів товарів або послуг.
Співпрацюючи з факторингової компанією, клієнт отримує ряд взаємозв'язаних послуг:
• можливість фінансування поставок з відстрочкою платежу;
• покриття кредитних, процентних ризіків, а також ризику ліквідності;
• управління дебіторською заборгованістю;
• інформаційне обслуговування.
Відзначимо, що ТОВ «ФК «МУСТАНГ ФІНАНС» фінансує клієнта на строк фактичної відстрочки платежу, що дає наступні переваги:
• сума фінансування не збільшує заборгованість за кредитами і зменшує обсяг дебіторської заборгованості;
• фінансування погашається з коштів, що надходять від кредиторів;
• факторинг включає також кредитний менеджмент, захист від ризиків і консалтинг;
• відсутнє заставне забезпечення;
• можливість збільшення розміру фінансування пропорційно зростанню обсягів продажів.
Факторинг – сучасний інструмент для бізнесу, що дозволяє ефективно використовувати весь оборотний капітал компанії.