Особливості укладання договору факторингу

Contact Us

Особливості укладання договору факторингу

Послуги факторингу стають все більш затребуваними в Україні. При цьому законом прямо не передбачений перелік суттєвих умов для таких угод. Виходячи з положень цивільного законодавства, варто враховувати наступні умови, аби укласти договір факторингу:

  • зобов’язання, за яким передбачається відступлення права вимоги;
  • умови переходу прав до нового кредитора;
  • особливості повідомлення боржника про відступлення права вимоги;
  • документацію, яка має передаватись від одного кредитора іншому;
  • відповідальність сторін за невиконання своїх зобов’язань.

Крім того, варто враховувати суб’єктний склад угод. Факторингові послуги мають право надавати виключно банківські або інші фінансові установи (юридичні особи), які мають для цього відповідну ліцензію. Порушення зазначених вимог тягне за собою такий неприємний наслідок, як визнання договору факторингу недійсним.

Факторингові компанії повинні слідкувати за тим, щоб в договорах:

  • не прописувалось положення про отримання плати (винагороди);
  • права вимоги передавались в тому об’ємі, в якому вони існують;
  • новий кредитор перераховував кошти попередньому кредитору тільки після отримання їх від боржника.

Міжнародний факторинг вже давно довів ряд переваг таких угод. Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» пропонує широкий спектр послуг в даному напрямку, гарантуючи індивідуальний підхід до рішення питань кожного клієнта та націленість на дієвий результат.

Поділитися цим повідомленням?

smm