Особливості фінансування під відступлення грошової вимоги

Contact Us

Особливості фінансування під відступлення грошової вимоги

Договір факторингу передбачає передачу або зобов’язання передачі однією стороною (фінансовим агентом) обумовленої суми грошей в якості грошової вимоги кредитора до боржника.

Відступлення грошової вимоги виникає в результаті надання кредитором товарів чи послуг, або виконання робіт на користь боржника, після чого кредитор відступає або зобов’язується відступити грошову вимогу фінансовому агенту. Це є гарантією виконання клієнтом своїх зобов’язань перед фактором.

Фінансовий факторинг поєднує в собі ознаки цесії та позики. Крім того, факторингова компанія може вести бухгалтерський облік для клієнта та надавати йому інші послуги фінансового характеру, пов’язані з грошовими вимогами, що є предметом відступлення.

Послуги факторингу для української держави відносно нові, незважаючи на існуючу практику міжнародної торгівлі. Його мета – допомога підприємцям, які за характером своєї діяльності вимушені мати справу с великою кількістю боржників. Здійснивши передачу існуючої заборгованості спеціальній організації, клієнт звільняється від боргів власних боржників і отримує фінансування, що дозоляє віднести такий договір до категорії інвестиційних.

Також можна сказати, що факторинг – це поєднання кредитного договору та договору про надання послуг.

Поділитися цим повідомленням?

smm