Обов’язковість посвідчення договору фінансового лізингу у нотаріуса: думка Верховного Суду

Contact Us

Обов’язковість посвідчення договору фінансового лізингу у нотаріуса: думка Верховного Суду

Договір фінансового лізингу за власною юридичною суттю є змішаним. Так, в ньому є сегменти договорів купівлі-продажу та оренди (найму). Через це часто виникають суперечки щодо його змісту та форми укладення.

У Постанові від 23.10.2019 року у справі № 363/3673/14-ц ВС встановив, що згідно з нормами цивільного законодавства до договору лізингу мають застосовуватись загальні тези про найм. Крім того, для відносин, які стосуються лізингу, також використовують засади купівлі-продажу та договору поставки, за умови, що інше не прописано нормативами.

У даній справі мова йшла про лізинг транспортного засобу. Договір найму за таких обставин укладається в письмовій формі, а за участі фізичної особи ще й підлягає посвідченню у нотаріуса. Недотримання вищезазначених вимог тягне за собою визнання угоди нікчемною.

Згідно з ЦК України у разі недійсності правочину сторони зобов’язані повернути контрагенту все, що вони одержали для виконання угоди. Якщо ж здійснити таке повернення немає можливості, вона повинна відшкодувати вартість всього одержаного за цінами, що діють на момент відшкодування.

Враховуючи вищевикладене, договір лізингу в даному випадку через відсутність нотаріального посвідчення буде нікчемним, а тому він не створює для сторін ніяких юридичних наслідків, за винятком тих, що випливають з його недійсності.

Поділитися цим повідомленням?

smm