Наслідки неналежного виконання договору фінансування під відступлення права грошової вимоги

Contact Us

Наслідки неналежного виконання договору фінансування під відступлення права грошової вимоги

Договір факторингу – це операції з переуступки першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору з компенсацією вартості такого грошового зобов’язання першому кредитору.

Така операція вважається одним з найбільш поширених способів вирішення проблем, пов’язаних з погашенням заборгованості. Цивільне законодавство під факторингом розуміє один із способів заміни кредитора в зобов’язанні.

Договір під відступлення грошової вимоги передбачає наділення сторін певними правами та обов’язками. Так, кредитор повинен передати фактору всі права вимоги боргу та документи, які їх підтверджують. При цьому факторингова компанія зобов’язується заплатить за це обумовлену суму грошей.

Надалі вона самостійно реалізує отримане право. У тому числі може доручати здійснення тих чи інших не заборонених законом дій для отримання боргу третім особам, або здійснити переуступку права вимоги на їхню користь.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, передбачену договором і законом.

Так, клієнт несе відповідальність перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено умовами договору. При цьому апріорі клієнт не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання боржником своїх зобов’язань. У такому випадку ризик невиконання передачі зобов’язання несуть факторингові компанії. Однак в тексті договору можна і, навпаки, вказати, що клієнт відповідає за боржника.

Таким чином, виділяють два типи факторингу: регресний і безрегресний. Як правило, вартість послуг факторингу того чи іншого виду для клієнта різна.

Дійсним вважається право вимоги, якщо клієнт має право відступити, і в момент поступки йому не були відомі обставини, внаслідок яких боржник має право не виконувати вимогу.

Серед правових наслідків, які настають в результаті порушення умов договору, цивільне законодавство України передбачає наступні:

  • припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови (якщо таке передбачено договором або законом)
  • розірвання договору;
  • зміна умов договору;
  • виплата неустойки;
  • відшкодування збитків та моральної шкоди.

Якщо інше не встановлено договором, усі спори, що стосуються переуступки права вимоги, вирішуються в судовому порядку.

«Мустанг Фінанс» –  факторингова компанія, сайт якої розроблений спеціально для вас. Тут ви можете ознайомитися з основними перевагами факторингу, зразком договору, а також клієнтами та партнерами, які довіряють нашому багаторічному досвіду надання фінансових послуг!

Поділитися цим повідомленням?

smm