Інформація стосовно позиції Верховного Суду з питання укладання фінансовими компаніями договорів відступлення права грошової вимоги з фізичними особами

Contact Us

Інформація стосовно позиції Верховного Суду з питання укладання фінансовими компаніями договорів відступлення права грошової вимоги з фізичними особами

Департамент юридичного забезпечення Нацкомфінпослуг повідомив про формування Верховним Судом правової думки стосовно укладення фінансовими компаніями договорів відступлення права грошової вимоги с фізичними особами (постанова від 21.01.2020 року у справі № № 160/8037/18).

Висновки ВС свідчать про наступне. Фінансові установи мають право надавати фінансові послуги виключно по переліку, визначеному ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Таким чином, надавати послуги, що не охоплені даним переліком, заборонено.

Ст. 1083 Цивільного кодексу України встановлює, що відступлення фактором права грошової вимоги третій особі не допускається, тільки якщо це не передбачено договором факторингу.

В той же час, ст. 1077 ЦК України вказує на те, що за договором факторингу одна сторона передає чи зобов’язується передати грошові кошти іншій стороні за плату, а клієнт відступає чи зобов’язується відступити фактору своє право грошової вимоги до третьої особи. При цьому фактором може бути тільки банк або інша фінансова установа.

Виходячи з цього, Верховний Суд постановив:

  • фінансова компанія, що надає послуги факторингу, має право укладати виключно договори факторингу;
  • фізична особа не має права виступати фактором в укладених фінансовою компанією, що надає послуги факторингу, договорах відступлення права грошової вимоги.

Джерело: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/30353.html

Поділитися цим повідомленням?

smm