Думка Верховного Суду стосовно коригування лізингових платежів шляхом зміни курсової різниці

Contact Us

Думка Верховного Суду стосовно коригування лізингових платежів шляхом зміни курсової різниці

Одним із приводів виникнення цивільних прав та обов’язків по ЦК України є договір. В силу вимог закону він є обов’язковим для виконання контрагентами.

Своєю Постановою від 23.03.2018 року у справі № 916/706/17, в якій одна сторона вимагала від іншої через несвоєчасність лізингових платежів, крім безпосередньо власне платежів, пеню, штраф, 3 % річних та інфляційні й додаткові витрати, ВС встановив, що в лізингові платежі входять:

  • кошти, що покривають частину вартості предмета правочину;
  • платіж у вигляді винагороди лізингодавцю;
  • компенсація відсотків за кредитом;
  • інші затрати лізингодавця, які прямо випливають з виконання цієї угоди.

Закон не передбачає чіткого переліку платежів, даючи можливість контрагентам визначити їх самостійно. Сторони можуть вільно домовитися, які витрати лізингодавця слід включити до таких платежів, бо вони пов’язані з виконанням конкретного договору.

Стаття 533 ЦК України встановлює, що грошове зобов’язання виконується в гривні. Якщо в договорі прописано еквівалент в іноземній валюті, сума сплачується в гривнях за офіційним курсом, встановленим на дату здійснення платежу.

Таким чином, українське законодавство не передбачає заборони визначати грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті. Тому коригування лізингових платежів шляхом зміни курсової різниці, може мати місце та не порушує вимоги нормативів.

Поділитися цим повідомленням?

smm