Договір факторингу

Contact Us

Договір факторингу

Договор факторингу – вид цивільно-правового договору, по якому одна сторона (Факторингова компанія) передає або зобов’язується передати грошові кошти іншій стороні (Клієнт) за зазначену у договорі плату. У свою чергу, Клієнт передаэ або зобов’язується передати Факторинговій компанії своє право грошової вимоги до третьої особи.

Виходячи з вищевикладеного, факторинг – вид фінансових послуг, що надаються за зазначену в договорі плату.

Сторони договору та їх функції

Як правило, у договорі факторингу беруть участь 3 сторони, але бувають й виключення, коли може бути ще один суб’єкт.

Сторони договору:

  • Фактор (факторингова компанія) – кредитує Постачальника, викуповуючи дебіторську заборгованість (купує вимоги);
  • Клієнт або Постачальник – продає дебіторську заборгованість (вимоги), виступаючи кредитором Боржника;
  • Боржник або Дебітор – це клієнт Постачальника;
  • Посередник, який надає площадку для проведення факторингових операцій.

Принцип роботи договору факторингу:

  1. між Постачальником і Фактором укладається договір про надання послуг факторингу, тобто викупу дебіторської заборгованості, на обумовлених умовах.
  2. Постачальник укладає договір з Боржником, наприклад, на поставку товару (при цьому важливо мати підтверджуючі документи – рахунок-фактуру, акти прийому-передачі, видаткові та транспортні накладні тощо);
  3. Постачальник надає документи Фактору. На їх підставі відбувається сплата заборгованості в розмірі 75 – 90% відвантаженого товару;
  4. Фактор очікує оплати від Покупця згідно переданих Постачальником документів і бере на себе процеси управління дебіторською заборгованістю. Встановлюються терміни факторингу;
  5. право вимоги переходить до Фактору. Боржник вирішує всі питання, пов’язані з оплатою Фактору та переводить гроші на його рахунок;
  6. після повного розрахунку Боржника з Фактором, Фактор розраховується з Постачальником за вирахуванням вартості за договором факторингу та суми за надані послуги факторингу.

Відзначимо, після укладення договору факторингу постачальник може отримати оплату за поставлений товар, не чекаючи оплати від Покупця.

Резюме

Договір факторингу дає змогу Постачальнику вкладати отримані від Фактора кошти у закупівлю сировини та матеріалів, товарів, обладнання, а також модернізувати і вдосконалити виробництво. Для Боржника договір факторингу – реальний інструмент відстрочки виплати боргу.

Поділитися цим повідомленням?

admin