Договір факторингу: права та обов’язки сторін

Contact Us

Договір факторингу: права та обов’язки сторін

Факторингова операція – це договір під відступлення грошової вимоги кредитором на користь третьої особи з попередньою або наступною компенсацією вартості боргу.

Сторонами факторингу є клієнт, фактор і боржник. Під клієнтом розуміють початкового кредитора (постачальника товарів, послуг). Фактор – це другий кредитор по відношенню до боржника, на користь якого відбувається переуступка вимоги. Ну й у ролі боржника виступає покупець товарів або замовник послуг.

Як і в будь-якій угоді, укладення договору факторингу тягне за собою настання у сторін певних прав і обов’язків. Розглянемо їх більш детально.

Так, клієнт зобов’язується:

  • протягом обумовленого терміну передати фактору документи, що підтверджують право вимоги;
  • повідомити боржника про переуступку права грошової вимоги з наданням копії такого повідомлення фактору;
  • перерахувати на рахунок фактора грошові кошти, отримані в рахунок погашення переданого зобов’язання;
  • подати документи для внесення відповідних змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про заміну заставодержателя з клієнта на фактора.

При цьому надання послуг з факторингу передбачає наявність у клієнта наступних прав:

  • отримати оговорену сторонами суму фінансування;
  • долучати фактора в якості учасника судового розгляду, який стосується всіх спорів, що виникають з приводу переданого грошового зобов’язання.

Важливо відзначити, що клієнт не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання боржником своїх зобов’язань.

Договір про надання фінансових послуг факторингу на фактора також покладає певні зобов’язання. Серед них:

  • заплатити клієнту обумовлену суму фінансування;
  • самостійно реалізувати передані йому права вимоги до боржника.

Фактор при цьому має право:

  • здійснювати будь-які не заборонені законодавством дії, спрямовані на реалізацію права вимоги й отримання суми заборгованості від боржника особисто або ж уповноважувати на це третіх осіб;
  • розпоряджатися правом вимоги на власний розсуд, в тому числі поступатися правом вимоги на користь третіх осіб.

Боржник зобов’язується сплатити суму боргу факторові за умови отримання повідомлення про переуступку права вимоги. Він має право вимагати надати відповідні докази.

«Мустанг Фінанс» – це факторингова компанія України з багаторічним досвідом роботи на ринку надання фінансових послуг. Ми відкриваємо нові можливості для бізнесменів, пропонуючи їм вигідні та прозорі умови співпраці.

Щоб ви розуміли, що собою являє угода, пропонуємо ознайомитися зі зразком договору факторингу на нашому сайті.

«Мустанг Фінанс» – надійна українська факторингова компанія, якій довіряють клієнти та партнери з різних куточків країни!

Поділитися цим повідомленням?

smm