Акціонерні товариства працюватимуть на відстані

Contact Us

Акціонерні товариства працюватимуть на відстані

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку зазначила, що акціонерні товариства та корпоративні фонди можуть проводити загальні збори в дистанційному режимі.

Так, Комісія затвердила Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів і загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Він буде діяти лише на період карантину, а також ще 3 місяці після його завершення.

Згідно з даним Порядком мають бути проведені:

  • річні загальні збори акціонерів та учасників корпоративного фонду за результатами 2019-го фінансового року;
  • позачергові загальні збори акціонерів та учасників корпоративного фонду у разі їх скликання.

Дистанційний порядок передбачає, що емітент повинен мати договір з Центральним депозитарієм. Акціонери ж взаємодіють з депозитарними установами, з якими у них укладений договір з обслуговування рахунків в цінних паперах.

Комісія звертається до всіх акціонерних товариств і корпоративних фондів з проханням не наражати на небезпеку життя і здоров’я своїх співробітників, і проводити загальні збори поки що не у звичайному режимі, а дистанційно.

Джерело: Інтернет-ресурс

Поділитися цим повідомленням?

smm